240. výročí nosislavského sboru

Zveme vás ke slavnostní bohoslužbě k 240. výročí sboru:

17. října 2021 od 9 hodin

evangelický kostel v Nosislavi

Jiří Gruber + Radka Včelná

bohoslužby s kázánín + večeří Páně

staré fotografie + rekonstruovaná okna + otevřené dveře na staveniště rekonstruované fary

výstup na věž kostela možný + občerstvení jisté + sbírka na varhany důležitá

staršovstvo

Neděle díkůvzdání

Zveme na neděli díkůvzdání 3. října 2021 v 9 hodin s Pavlem Kašparem.

Podzimní list 2021

Vyšel Podzimní list 2021. Zatím jen elektronicky. Do schránek jej čekejte (ti, kteří to takto mají) až to zvládne sborová pošta.

Vaše redakční rada.

Sbor je administrován

V době uprázdnění sboru je naše společenství administrováno farářkou Radmilou Včelnou ze Židenic.

Facebook a Youtube

Webové stránky sboru jsou poměrně statické a mají spíše informativní charakter. O tom, čím sbor žije, co se zrovna děje a také fotografie z toho nalezte na našem facebooku. Přenos bohoslužeb a záznamy z našich programů naleznete na našem kanále youtube.

Chystáme opravu fary

Více informací naleznete v příloze.

Syndikovat obsah