Seniorátní souznění 29. května 2016

setkání všech generací brněnského seniorátu v Blahoslavově domě

Zemřel bratr farář Pravdomil Brchaň

Pohřeb bude v sobotu 14. května 2016 v Jindřichově Hradci ve 13 hodin

Vánoční hra o Janu Husovi

Video aktuálně na YouTube!

https://www.youtube.com/watch?v=TRwDu1-Jl7M

Syndikovat obsah