Přenos bohoslužeb a odkaz na další videa z našeho sboru

Naše bohoslužby můžete sledovat v neděli v 9:00 h. zde a pak ze záznamu.

Na našem kanálu na YouTube můžete nalézt další videa pro děti, konfirmandy a jiné.

Doporučte dalším, zejména v nynějším stavu nouze kvůli koronaviru.