Pravidelná setkání

neděle

09.00           bohoslužby, souběžně probíhá Nedělní škola (bohoslužby pro děti), 
                    potom setkáváni všech „při kávě a čaji" (pouze v Husově domě)
11.00           bohoslužby v Přibicích v evangelické modlitebně (první a třetí neděli v měsíci)
15.00           střední generace (jednou měsíčně na jaře)
17.00           nešporní pobožnost v Husově domě nebo faře

úterý

15.30           biblická hodina pro mladší děti na faře
16.30           biblická hodina pro starší děti na faře
18.30           schůze staršovstva sboru na faře (jednou měsíčně)
19.00           zkouška pěveckého sboru na faře

 

středa

15.00           příprava ke konfirmaci na faře
17.00           biblická hodina pro dospělé na faře (od začátku listopadu)
19.00           Alfa kurzy / hovory o víře pro pracující

čtvrtek

15.00           sejití starších členů na faře (jednou za čtrnáct dní - od listopadu)
16.30           mládež (jezdíme čtrnáctidenně do Blahoslavova domu v Brně)

pátek

10:00           setkání s Biblí v Chráněném bydlení Nosislav (jednou za čtrnáct dní)
19.00           zkouška dechové kapely na faře

sobota

18.00           učitelé Nedělní školy na faře (jednou za dva měsíce)