Pravidelná setkání

neděle

09.00           bohoslužby, souběžně probíhá Nedělní škola (bohoslužby pro děti), 
                    potom setkáváni všech „při kávě a čaji" (pouze v Husově domě)
11.00           bohoslužby v Přibicích v evangelické modlitebně (první a třetí neděli v měsíci)
17.00           nešporní pobožnost v Husově domě nebo faře

úterý

15.30           biblická hodina pro mladší děti na faře
16.30           biblická hodina pro starší děti na faře
18.30           schůze staršovstva sboru na faře (jednou měsíčně)
 

středa

15.00           příprava ke konfirmaci na faře
19.00           biblická hodina pro dospělé na faře (od začátku listopadu dvakrát měsíčně)

čtvrtek

14.30           biblická hodina pro starší členy na faře (od listopadu)
16.30           mládež (jezdíme čtrnáctidenně do Blahoslavova domu v Brně)

pátek

10:00           setkání s Biblí v Chráněném bydlení Nosislav (jednou za čtrnáct dní)
19.00           zkouška dechové kapely na faře

sobota

18.00           učitelé Nedělní školy na faře (jednou za dva měsíce)