Kazatelské stanice

První a třetí neděli se od jedenácti hodin konají bohoslužby v modlitbně v Přibicích. Je naproti hřbitovu. Bohoslužby v Přísnoticích se momentálně nekonají.

Kazat
Kazatelské stanice