Rekonstrukce budovy evangelické fary

Od září 2021 probíhá generální oprava naší fary. Práce budou pokračovat zhruba do poloviny roku 2022.

Oprava fary
Rekonstrukce budovy evangelické fary

Sestry, bratři, přátelé sboru, od září 2021 probíhá generální oprava naší fary. Chceme Vás o tom blíže informovat. Proč? Na faře jsou zastaralé rozvody elektřiny, vody, odpady, také koupelny a WC. Vlhnou některé stěny, vyskytují se plísně. Podlahy v přízemí jsou bez tepelné izolace. Stropy jsou nepěkné – při umístění nových instalací a osvětlení využijeme mezeru nad novými sádrokartonovými podhledy. Bude zapotřebí udělat nové omítky po celém domě. Fara bude rok uprázdněná, což využijeme k provedení všech potřebných prací v obou podlažích.

fara2

CO BUDE NA FAŘE NOVÉ, OPRAVENÉ?
Zateplení podlah v přízemí, odvlhčení zdí, nová elektroinstalace, vodoinstalace, odpady, obě koupelny, z komory v přízemí nový hostinský pokoj, všude nové omítky, nové sádrokartonové stropy, zapuštěné LED osvětlení, v přízemí nové podlahové krytiny, v patře vybroušené a nalakované podlahy, nová kuchyňská linka v bytě, nové dveře na stávající futra, historické dveře – renovace, oddělení bytu od farních prostor dřevěnou zástěnou, přemístění horního plynového
kotle s ohřevem vody blíže ke spotřebičům, ohřev vody pouze plynem. Nábytek v presbyterně zůstane původní. Jsme moc rádi, že máme již několik let nová okna v celé budově, že je v pořádku střecha a že máme kvalitně zateplené všechny stropy horního podlaží.

CENA?
Celkový rozpočet akce schválený staršovstvem je 1,8 milionu Kč. Při hledání řešení oprav jsme velmi dbali na efektivitu vynaložených prostředků. Letos  budou náklady asi 370.000 Kč. Již několik měsíců vkládáte své účelové dary na opravu fary, 144.566 Kč je takto je již vybráno. Děkujeme!
MIMOŘÁDNÁ SBÍRKA NA OPRAVU FARY BUDE POKRAČOVAT MINIMÁLNĚ DO ČERVNA 2022.
Budeme rádi za Vaše jednorázové nebo pravidelné (nižší) měsíční příspěvky – aby Vás to tolik nezatížilo a abychom měli na průběžné platby firmám.  Budeme také žádat o prostředky z Jeronymovy jednoty, hledáme možnosti grantů a dotací. Spoléháme však především na vlastní zdroje. Faru opravujeme pro sebe, pro sborovou kancelář, pro ubytování farářské rodiny, pro konání sborových akcí. Nemusíme se bát, co nevybereme mezi sebou, uhradíme z fondu oprav, případně z rezervního fondu. Nebudeme si nikde půjčovat. Co vybereme teď mezi sebou, ušetříme na další potřebné financování sborových výdajů.
SBOROVÉ BRIGÁDY
Některé přípravné a odborně nenáročné práce můžeme zvládnout svépomocí brigádnicky, což sníží finanční nároky akce o cca 250.000 Kč.
Brigády se budou konat v předem určené všední dny i soboty od září do listopadu 2021 a pak ke konci akce v dubnu až červnu. Myslete, prosíme, na to ve svých plánech. Bude zejména potřeba oškrábat omítky, vykopat a odvézt cca 35 cm podlah, odstranit obklady koupelen a WC, drobné bourací práce, přestěhovat archív, zajišťovat občerstvení brigádníků…; na jaře úklid, malování, nátěry, drobné montáže. Prosíme, kdo byste se do brigád zapojili (muži i ženy, mládež), abyste se nejlépe už teď hlásili Jiřímu Svobodovi č.p. 222 osobně, e-mailem jiri9svoboda@gmail.com, tel. 739 051 348. Tím dáte najevo svou
podporu a podpoříte víru, že to zvládneme. A co by bylo nad naše síly, udělají námi vybrané firmy jako vícepráce.
ODBORNÉ PRÁCE
Detaily provedení rekonstrukce fary jsme konzultovali s odborníky.
Vybrali jsme následující firmy a dohodli se s nimi na realizaci prací:
stavební firma Václav Štýbl – Křepice, elektro Hlaváček – Nosislav,
Bartušek s.r.o. – Nosislav, Stolařství Krišpín a syn – Nosislav.
Chtěli jsme Vás o této akci podrobně informovat a zodpovědět Vaše dotazy a připomínky na mimořádném setkání, ale není to možné.
Pokud se chcete na něco zeptat nebo nás na něco upozornit, neváhejte tak učinit u Romana Krišpína tel. 721 707 573, e-mail roman.krispin@seznam.cz. Staršovstvo pověřilo Romana Krišpína, aby ve spolupráci s Petrem Bartuškem st. celou akci koordinovali. Těšíme se, že farní prostory budou mít nový hezký vzhled s pěkným a spolehlivým vybavením, a že budeme nové farářské rodině poskytovat pěkné bydlení. Těšíme se na společenství a zážitky při brigádách. Na červen 2022 plánujeme slavnostní znovuotevření. A protože jsme křesťanským společenstvím, můžeme a máme podpořit – nejen tuto akci – našimi modlitbami, díky a prosbami.

Za staršovstvo
hospodáři
Roman Krišpín, Luboš Samson, Lubomír Hainz a Jiří Svoboda