Generální oprava varhan

24. listopadu 2021

V roce 2022 plánujeme generální opravu vahran v našem kostele. 

Oprava
24. listopadu 2021 - Generální oprava varhan

Jedná se o nástroj od J. Haukeho z Uherského Hradiště (1839 - 1902), z doby cca po roce 1875. Traktura je mechanická, vzdušnice kuželkové.

V současné době je stav nástroje již nevyhoující. Hlavními problémy jsou starý a vibrující ventilátor, značné rozladění některých píšťal a nerovnoměrná mechanika, která způsobuje, že v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu některé tóny hrají i když nemají a naopak. Ladění nástroje je z historických důvodů podstatně vyšší než by mělo být, což zejména v letním období dělá problém v případech, kdy s varhanami mají hrát dechové nástroje.

V rámci opravy plánujeme realizovat následující činnosti:

 • Vyjmutí celého píšťalového fondu
 • Otevření vzdušnic
 • Vyčištění píšťal i vzdušnic suchou cestou (vysátí, vyfoukání)
 • Kontrola kuželek, výměna koženého těsnění u hodně opotřebovaných
 • Napuštění demontovaných částí proti červotoči – aplikace nástřikem
 • Zhotovení jedné nové píšťaly do Flauty 4´dle stávající dochované, ale zásadním způsobem poškozené
 • Doplnění chybějících nebo poškozených dílků mechaniky
 • Výměna chybějících nebo poškozených plstěných podložek
 • Vyrovnání kovových píšťal, vyletování natržených ústí
 • Nový ventilátor
 • Montáž
 • Seřízení
 • Intonace vyčnívajících píšťal v jednotlivých rejstřících
 • Ladění při zachování současné výšky ladění, v rámci možností pokus o celkové snížení ladění nástroje
 • Dostavba spojky z manuálů do pedálu

Celkový rozpočet je v tuto chvíli navržen na cca 800 000 Kč. I když bychom rádi větší část investice realizovali s využitím různých grantů a veřejných zdrojů, neobejde se tato akce bez naší vlastní obětavosti. Pokud vám na budoucnosti nástroje záleží, prosíme o vaše příspěvky na bankovní účet našeho sboru 2900034096/2010, do poznámky uveďte dar-oprava varhan. K platbě je také možné využít QR kód. Děkujeme

qr_varhany