Podporují nás

Život sboru by nebyl možný bez obětavosti svých členů, jejich práce i finanční podpory.

Podporují nás
Podporují nás

Zároveň si vážíme vstřícnosti od dalších lidí, přátel sboru, všech, kteří na nás myslí a v naší práci nás podporují.

V posledních letech se nám dostává také finanční podpory od Českobratrské církve evangelickéJihomoravského kraje a Městysu Nosislav.

Obnova oken v kostele

Farní sbor ČCE v Nosislavi v roce 2020 úspěšně podal žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova Státního zemědělského intervenčního fondu.  Podařilo se získat finanční podporu ve výši 320 tisíc korun na rekonstrukci 19 vitrážových oken a 1 kruhové rozety v evangelickém kostele v Nosislavi. Na základě provedeného cenového marketingu byla pro realizaci akce vybrána firma pana Viléma Kaloda z Kunštátu. Práce na záchraně oken započaly na začátku června 2021 a dokončeny budou koncem září tohoto roku.