Pravidelná setkání

Poznámka: v čase koronaviru je samozřejmě vše jiné

 

neděle

09.00           bohoslužby, souběžně probíhá Nedělní škola (bohoslužby pro děti), 
                   potom setkáváni všech „při kávě a čaji" (pouze v Husově domě)
11.00           bohoslužby v Přibicích v evangelické modlitebně (první a třetí neděli v měsíci, v chladnějších měsících svážíme)

úterý

15.30           biblická hodina pro mladší děti na faře
16.30           biblická hodina pro starší děti na faře
18.30           schůze staršovstva sboru na faře (jednou měsíčně)
 

středa

15.00           příprava ke konfirmaci na faře
19.00           alfa kurz
19.00           biblická hodina pro dospělé na faře (leden až duben)

čtvrtek

14.30           biblická hodina pro starší členy na faře (od listopadu)
18.00           mládež (čtrnáctidenně)
19.00           modlitební chvíle (jednou za měsíc) 

pátek

10:00           setkání s Biblí v Chráněném bydlení Nosislav (jednou za čtrnáct dní)
19.00           zkouška dechové kapely na faře

sobota

18.00           učitelé Nedělní školy na faře (jednou za dva měsíce)