Život sboru - čím žijeme momentálně

Partnerské sbory

Máme je v Německu (Guben) a v Holandsku (Hasselt). Kontakty začaly nadějně i se Slovenskem (Modra, Réca), mnoho let se nerozvíjely, ale v roce 2012 byly obnoveny vztahy s Recou.